ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

15,5 x 24 εκ., 144 σελ. έκδοση: Ιανουάριος 2014

Η σύντομη ιστορία του ελληνικού κράτους, του Βασίλη Κρεμμυδά, είναι μια αφήγηση μεστή και απλή, έτσι που να μπορούν να τη διαβάζουν όλοι. Μια αφήγηση που ανατέμνει το γνωστό ιστορικό υλικό για να το ερμηνεύσει και για να αναδείξει την εξέλιξη της νεοελληνικής ιστορίας και κοινωνίας από την εποχή του Διαφωτισμού, τα στάδια διαμόρφωσης του κράτους έως τη σημερινή εποχή. Η αφήγηση αυτή στηρίζεται στο ιστορικό υλικό και σε σημαντικά ερευνητικά δεδομένα αλλά δεν εξαντλείται σε αυτά, ούτε τα προβάλλει ως κεντρικό της αντικείμενο: τα κύρια ιστορικά γεγονότα στην Ευρώπη και στον ελληνικό χώρο, στο μεγάλο διάστημα σχεδόν δύο αιώνων, δεν παρουσιάζονται σε μια παράθεση ονομάτων και χρονολογιών, αλλά αναδεικνύονται πρώτιστα ως διαμορφωτικοί παράγοντες της οικονομίας και της πολιτικής ιστορίας και συνεπώς ως φαινόμενα της κοινωνίας και του πολιτισμού που οδήγησαν σταδιακά στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας. Η σύντομη ιστορία του ελληνικού κράτους, του Βασίλη Κρεμμυδά, είναι μια αφήγηση απλή σαν παραμύθι, αλλά όχι και απλοϊκή, γιατί δεν συνιστά άλλο παρά το καταστάλαγμα της θησαυρισμένης γνώσης, δοσμένο σε μια ερμηνευτική προσέγγιση της εξελικτικής διαμόρφωσης του σύγχρονου ελληνισμού.

Πίσω στα βιβλία