Γυναίκα εσέ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΒΑΣ

14 x 21 εκ., 112 σελ. έκδοση: Ιούνιος 2013

Α.- Γυναίκα εσέ,
Όποιος «γέννησε» την γυναίκα,
είναι ένας μεγάλος Θεός.
Β.- Εφημερίς Τοίχου
Τοίχος που ανήκει σε όλους,
που δεν χωρίζει στους από εδώ και στους από εκεί,
καθώς «πατά» στο παντού….

Πίσω στα βιβλία