ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ’ Ο ΜΕΓΑΣ - Δώδεκα ερωτήματα και κάποιες απορίες

Γ. Α. Πικουλας

13x20 εκ., 160 σελ., έκδοση: Δεκέμβριος 2019

Ποιός ἦταν στὴν πραγματικότητα ὁ Ἀλέξανδρος Γ´, ὁ γιὸς τοῦ Φιλίππου Β´ τῆς Μακεδονίας, ὁ εὐρύτεραγνωστὸς ὡς Μέγας; Ποιά ἦταν τὰ μεγαλύτερα ἐπιτεύγματα τῆς ἐκστρατείας του καὶ γιατί κατέλιπε τέτοιο μύθο; Πῶς πέθανε καὶ ποῦ ἐτάφη; Τὸ ἔργο του ἦταν ἀποτέλεσμα ἱκανοτήτων καὶ ἀρετῆς, ἢ τύχης καὶσυγκυριῶν; Ἄλλαξε τὸν τότε κόσμο, ὥστε νὰ θεωρεῖται πὼς ἐπέδρασε στὸν παγκόσμιο πολιτισμό; Τοῦὀφείλει κάτι ἡ Κεντρικὴ Ἀσία, ἡ Ἰνδική, ἢ ἡ Κίνα; Ἔχεισχέση μὲ τὴ διαμόρφωση τοῦ Βουδισμοῦ, ἢ τὴ ζηλωτικὴ ἐπικράτηση τοῦ Χριστιανισμοῦ; Μὲ δώδεκα ἐρωτήματα καὶ τὶς ἀνάλογες πολύπλευρεςἀπαντήσεις τους ἐπιχειρεῖται νὰ δοθεῖ εὐσύνοπτη, ὅσοκαὶ τεκμηριωμένη εἰκόνα γιὰ μία ἀπὸ τὶς πλέον χαρισματικὲς προσωπικότητες τῆς ἀρχαιότητος (καὶ ὄχιμόνον).

Πίσω στα βιβλία