ΝΕΟΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑ

Ευστρατιος Β. Αλμπανης

14x21 εκ., 180 σελ. έκδοση: Ιούνιος 2018

Η προοπτική ενός ιστορικά εντελώς νέου κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού παραδείγματος, μιας ασύλληπτης σε βάθος, ένταση, περιεχόμενο και ποιότητα μεταβολής –η οποία ίσως περιλαμβάνει ακόμη και τον άνθρωπο στη βιολογική, διανοητική και ψυχική του διάσταση– είναι σήμερα ορατή, όπως ορατό είναι, επίσης, το ενδεχόμενο παγίωσης μιας συστημικής νεοφεουδαρχίας με αντίληψη ιδιοκτησίας του κόσμου και των ανθρώπων, η οποία θα επιβάλει έναν καθολικό και απόλυτο εξουσιασμό. Τους παράγοντες που διευκολύνουν ή εν δυνάμει προδιαγράφουν μια τέτοια εξέλιξη, τους όρους και τους συσχετισμούς που αυτή προϋποθέτει και τις συνθήκες που προοπτικά συνεπάγεται εξετάζει νηφάλια και διεισδυτικά το βιβλίο αυτό.

Πίσω στα βιβλία