ΜΥΘΟΙ ΑΙΣΩΠΟΥ

ΑΙΣΩΠΟΣ

Μετάφραση: ΑΝΔΡΕΑΣ Χ. ΜΩΡΙΚΗΣ, Εικονογραφηση: ΜΥΡΣΙΝΗ ΝΙΚΟΥ, σχήμα 21x19 εκ., σελίδες 24, έκδοση: Ιούνιος 2018

Τα επιμύθια δηλώνουν τους ηθικούς - διδακτικούς στόχους του Αισώπου, οι οποίοι εκφράζονται άλλοτε με απλές διαπιστώσεις («Τα δύο σακιά») και άλλοτε με παραδείγματα για μίμηση ή για αποφυγή («ο λαγός και η χελώνα»). Η εικονογράφηση είναι πλούσια και δυναμική. Παρακολουθεί την εξέλιξη της πλοκής των μύθων κατά ενότητα, ώστε αποτελεί ολοκληρωμένη οπτική αφήγησή τους, ιδιαιτέρως χρήσιμη για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Το αρχαίο ελληνικό κείμενο αποδίδεται στα νέα ελληνικά χωρίς προσθήκες ή παραλείψεις, με λόγο βραχυπερίοδο και λιτό, ώστε ο ρυθμός της αφήγησης παραμένει ζωντανός και η ουσία δεν χάνεται σε λεπτομέρειες.

Πίσω στα βιβλία