Παναγιώτης Κανελλόπουλος ο φίλος μου και ο πολιτικός, αυτός ο άγνωστός σας

Πάρις Τακόπουλος

σχήμα 16,4x22 εκ. ● σελίδες 256 ● έκδοση: Νοέμβριος 2017

Ο Πάρις Τακόπουλος, συνεργάτης καιφίλος του Παναγιώτη Κανελλόπουλου,από το 1953 έως το τέλος της ζωής τουτο 1986, γράφει στο καινούργιο καιόχι τελευταίο ή προτελευταίο βιβλίοτου για τη ζωή του δίπλα στον Πρό-εδρο, και ιδιαίτερα κατά την περίοδοτης επταετίας της χούντας οπότε ήτανσχεδόν σε καθημερινή επαφή μαζί του.

Πίσω στα βιβλία