Το δίφορο δένδρο

ΜΙΝΑ ΚΟΡΔΑΛΗ

Οι διαβαθμίσεις ανάμεσα στο άσπρο και το μαύρο είναι η πραγματικότητα. Άλλοτε πιο θερμά,άλλοτε πιο ψυχρά,άλλοτε σαν φως, άλλοτε σαν σκιά. Παίζουν ρόλο οι μισοφωτισμένες μνήμες.

Πίσω στα βιβλία