Μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος Νεοελληνική παράδοση και ιδεολογία στο έργο του Δημήτρη Χατζή

ΧΕΡΟ ΧΟΚΒΕΡΝΤΑ (HERO HOKWERDA)

17 x 24 εκ., 676 σελ., έκδοση: Ιούνιος 2016

Στη ζωή και το έργο του πεζογράφου Δημήτρη Χατζή (1914-1981) διακρίνονται τέσσερις γραμμές: η αγάπη του για τον Νεο-ελληνισμό, η επιστημονική μελέτη του για το θέμα, η συμμετοχή του στον αριστερό αγώνα, και η έκφραση που ήθελε να δώσει σ’ όλα αυτά μέσα από το λογοτεχνικό του έργο. Στην παρούσα μελέτη, οι τέσσερις αυτές γραμμές μελετούνται στην αλληλοσυνάρτησή τους.

Πίσω στα βιβλία