ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΙΑΣΠΑΣΗ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Β. ΑΛΜΠΑΝΗΣ

14 x 20,8 εκ., 488 σελ. έκδοση: Φεβρουάριος 2014

Η παθογενής εξέλιξη της παγκοσμιοποίησης ευνοεί τη διαμόρφωση τάσεων πολυδιάσπασης του κόσμου. Νέοι όροι, νέες συνθήκες και μια νέα δυναμική διαμορφώνονται παγκοσμίως... • Την προοπτική αυτή διερευνά και αναλύει το παρόν βιβλίο· ταυτοχρόνως επιχειρεί κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα πορείας της παγκοσμιοποίησης στην πολιτική, οικονομική και πολιτισμική διάστασή της, εξετάζοντας διεξοδικά και τις σημαντικές δυνάμεις του σύγχρονου κόσμου.

Πίσω στα βιβλία