Γεώργιος Αντ. Κούμπας - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (1871-1891) Έλληνες έμποροι στη Ρουμανία

Εισαγωγή - Ανθολόγηση : Ευρυδίκη Σιφναίου

17 x 24 εκ., 504 σελ. έκδοση: Ιούλιος 2013

Ο Γεώργιος Αντ. Κούμπας ήταν καταστιχογράφος-λογιστής από επιχειρηματική οικογένεια της Λέσβου. Στο ημερολόγιό του, ο Γεώργιος Κούμπας εξιστορεί τα ταξίδια που πραγματοποίησε στη Ρουμανία για την εκκαθάριση της επιχείρησης των αδελφών του. Πρόκειται για μία ιστορική μαρτυρία που μας ταξιδεύει από τη Μυτιλήνη στα Βαλκάνια του τρίτου τέταρτου του 19ου αιώνα, με τη ματιά ενός παρατηρητή των οικονομικών συμπεριφορών της εποχής.

Πίσω στα βιβλία