Η θεωρία των ρόλων στο ψυχόδραμα

G. M. CLAYTON

Εισαγωγή - Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Λέτσιος 14 x 21 εκ., 144 σελ. έκδοση: Δεκέμβριος 2012

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σ’ αυτούς που απασχολούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της ανάπτυξης ενός οργανισμού, των συμβούλων επιχειρήσεων, της ψυχοθεραπείας, της υγειονομικής περίθαλψης και της παροχής υπηρεσιών ιδιωτικά. Σε γενικές γραμμές το βιβλίο απευθύνεται στα άτομα που προσπαθούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις καταστάσεις της ζωής και ως εκ τούτου το θεωρητικό υλικό και οι πρακτικές τεχνικές οι οποίες παρατίθενται θα βοηθήσουν ένα ευρύ φάσμα εργαζόμενων.

Πίσω στα βιβλία