Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΣΟΪΛΕΝΤΑΚΗΣ

14 x 21 εκ., 72 σελ. έκδοση: Οκτώβριος 2011

Ἡ ἕνωση τῆς Ἰκαρίας μέ τήν Ἑλλάδα δέν πραγματοποιήθηκε. Κατόπιν ὑποδείξεως ἀπό τήν Ἀθήνα, οἱ Ἰκαριῶτες ἀνακήρυξαν τήν αὐτονομία τοῦ νησιοῦ μέ τήν ὀνομασία “Ἐλευθέρα Πολιτεία Ἰκαρίας” καί συγκρότησαν Προσωρινή Διοίκηση. Ὑπέστειλαν τήν τουρκική σημαία καί ὕψωσαν τή σημαία τῆς αὐτόνομης πολιτείας, πού ἀπετελεῖτο ἀπό ἕνα γαλανό ἐπίπεδο μέ ἕνα λευκό σταυρό στό κέντρο.

Πίσω στα βιβλία