ΚΕΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ / ΑΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΘΝΗ

ΠΑΡΙΣ ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

17 x 24 εκ., 336 σελ έκδοση: Οκτώβριος 2011

Η Κενή Διαθήκη και στους δύο, πρός το παρόν, τόμους της, έχει πολλά καινά κοινά με τα δύο μεγάλα έπη του Τζαίημς Τζόυς, τον «Γιουλίσσες» και το «Φίννεγκανς Γουαίηκ», όχι μόνον λόγω συγγενούς εξ αγχιστείας ύφους, αλλά και παραλλήλου αγχώδους περιεχομένου.

Πίσω στα βιβλία